Aktuality a novinky

Aktuálně - Využijte letos naše AKČNÍ CENY a půjčete si lyžařskou výzbroj na víkend, týden či na celý lyžařský kurz za zvýhodněnou cenu. Více informací naleznete v ceníku.


Proč přijet k nám?

Proč přijet k nám?

Daší informace

Přidejte se k nám na Facebooku! Cesta k nám... V našich apartmánech je vám k dispozici bezplatné WiFi připojení.

Půjčovna lyžařského vybavení - půjčovní řád

Upozornění: Provoz půjčovny byl ukončen.

 • Zboží se půjčuje na základě předložení průkazu totožnosti, s uvedeným rodným číslem, osobám starším 15-ti let, mladším pouze v doprovodu dospělé osoby. Platnost dokladů ověřujeme v registru Ministerstva vnitra.
 • Pracovník půjčovny je oprávněn požadovat složení zálohy vratné při řádném vrácení vypůjčených věcí, zároveň může odmítnout půjčit zboží bez uvedení důvodu.
 • Zboží se půjčuje na dobu dohodnutou s vypůjčitelem.
 • Při převzetí zboží v půjčovně je občan oprávněn se přesvědčit o stavu vypůjčovaných věcí.
 • Občan bere na vědomí, že může půjčený předmět užívat řádně a v souladu s účelem jemuž slouží, je povinen jej chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením a nesmí jej přenechat jinému občanu k užívání.
 • Půjčovné je splatné ihned při zapůjčení zboží. Vrátí-li občan zboží po uplynutí dohodnuté doby, stanovené ve smlouvě, je povinen doplatit dlužné půjčovné. Nevrátí-li občan zboží ani do tří dnů po prokazatelném obdržení upomínky, bude vrácení zboží vymáháno soudní cestou.
 • Půjčovné se zásadně nevrací, i když smlouva o půjčce bude dodatečně občanem zrušena nebo půjčovní doba nebude zcela vyčerpána.
 • Při zapůjčení zboží sepisuje půjčovna a občan smlouvu o půjčení. Kopii, kterou obdrží občan, je nutné předložit při vrácení zapůjčeného materiálu. Za ztrátu kopie smlouvy účtuje půjčovna 100 Kč.
 • Občan je povinen vrátit vypůjčené věci kompletní a předat je v provozovně půjčitele. Vypůjčené věci musí být předány čisté a suché v opačném případě bude účtován poplatek 100 Kč.
 • Občan ručí za půjčené předměty a jejich stav. Za opotřebení způsobené řádným užíváním občan neodpovídá. Dojede-li k poškození, ztrátě nebo zničení půjčeného předmětu, je občan povinen to půjčovně oznámit bez zbytečného odkladu. Půjčovna neodpovídá za poškození zapůjčených věcí nesprávným užíváním, nedbalostí či úmyslem klienta (jízda po sypané silnici, jízda po kamenech na sjezdové trati, odkládání lyží do sněhu – zabodnutí patek lyží). Povinnost nahradit škodu se řídí ustanovením občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu. Při poškození zapůjčených věcí nesprávným užíváním, nedbalostí či úmyslem klienta bude ze zálohy odečtena částka za opravu nebo pořízení nové věci.
 • Při odcizení a ztrátě výzbroje je osoba, který si výzbroj vypůjčila povinna zaplatit částku odpovídající tržní hodnotě zapůjčené výzbroje.
 • Občan má právo se seznámit s půjčovním řádem, avšak jeho ustanovení je povinen dodržovat vždy.
 • Půjčitel se zavazuje, že osobní data občana nebudou zneužita.

Další informace:© 2006 - 2012 zLosin sport  |  tel.: + 420 739 609 597  |  e-mail: info@zlosin.cz  |  Spřátelené weby  |  Tvorba www stránek: PROGRA.cz
Ubytování Jeseníky Ubytování Velké Losiny